Categories

Archive

สถานที่ท่องเที่ยว: ภูชี้ฟ้า

วนอุทยานภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวท้องที่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 9 และบ้านร่มฟ้าไทย หมู่ที่ 10 ตำบลปอ