Categories

Archive

ทําไมปูถึงเดินไม่ตรง

เรามาดูคำตอบกันครับ  ปูถือเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมการย้ายถิ่นที่อยู่มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล โดยอาศัยสนามแม่เหล็ก