Categories

Archive

เจนวาย(Gen Y)คืออะไร

ลูกศิษย์คนหนึ่งเข้ามาหาผู้เขียนพร้อมหัวข้อบทความในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งชื่อ “ทำอย่างไรเจนวายจึงจะรู้จักตัวเอง”